Chefens ValNio vägval som formar chefen

 •  

   Vinnova

   

  Chefen's Val

  Nio vägval som formar chefen

  Den som blir chef för en organisation utformar inte sitt ledarskap enbart utifrån kunskap om hur man bör leda andra utan också utifrån de vägval, ibland omedvetna, han/hon tidigare gjort i livet.

  Hur ser chefen på sitt arbete - som något man "är" och som formar personligheten eller något man "har" och som man lägger ifrån sig vid arbetstidens slut? Är chefen en oundgänglig "hörnsten" i företaget, en förutsättning för verksameheten, eller en "byggsten" i ett lag med många andra? Hur värderar chefen framgång - som en merit att njuta av eller som en sporre att nå nya framgångar?

  I Chefens val belyses nio viktiga brytpunkter av den här typen. Sex kända profiler i näringslivet har i djupintervjuer fått reflektera över dessa vägval. De beskriver vilka vägar de skulle välja eller har valt i liknande situationer samt förmedlar sina personliga erfarenheter av ledarskap på hög nivå.

  Vill du beställa boken? Pris 150:- plus bokmoms och frakt. Skicka oss ett mail så ombesörjer vi resten!

We provide services in areas related to personal, team and organizational effectiveness.